Loại có tích hợp giải nhiệt 
SRH1 Series 
SSR tin cậy cao với điện áp điện môi 4,000VAC
 Loại mỏng tản nhiệt có thể tháo rời 
SRC1 Series 
Ḍng sản phẩm SSR với độ tin cậy cao,độ bền điện môi lên đến 4000VAC
 Loại ổ cắm 
SRS1 Series 
Ḍng sản phẩm SSR độ tin cậy cao với độ bền điện môi lên đến 4000VAC
 Loại tản nhiệt có thể tháo rời 
SR1 Series 
Ḍng sản phẩm SSR độ tin cậy cao với độ bền điện môi lên đến 4000VAC
 Loại đầu vào tương tự 
SRPH1 Series 
Ḍng sản phẩm SSR độ tin cậy cao với độ bền điện môi lên đến 4000VAC