Đồng hồ đo xung LCD loại nhỏ 
LR5N-B Series 
DIN W48 x H24mm, Chỉ hiển thị, Đồng hồ đo Xung (RPM, RPS, Hz)
 Đồng hồ đo Xung 
MP5S/MP5Y/MP5W/MP5M Series 
Đồng hồ đo Xung (Tốc độ)