Cảm biến vng 
BW Series 
Cảm biến vng
BWP Series 
Cảm biến vng c vỏ bằng nhựa
BWPK Series 
Cảm biến c chọn lọc
BWC Series 
Giảm thiểu ảnh hưởng từ nh sng mặt trời/ Đn huỳnh quang v Mưa/ Bụi