Bộ đặt thời gian số 
LE8N Series 
Bộ đặt thời gian LCD, Chỉ hiển thị, DIN W48×H24mm
LE4S Series 
Bộ đặt thời gian hiển thị số LCD loại nền sáng
LE365S-41 Series 
Bộ đặt thời gian Tuần/Năm nhỏ gọn
LE3S Series 
Bộ đặt thời gian LCD số DIN W48xH48mm
FSE Series 
Bộ đặt thời gian số, DIN W48 x H48mm
LE7M-2 Series 
Bộ đặt thời gian Tuần DIN W72xH72mm
 Bộ đặt thời gian Analog 
ATN Series 
Bộ đặt thời gian đa chức năng, Solid –State, DIN W48xH48mm
AT8PSN/AT8PMN Series 
Bộ đặt thời gian Solid-State, Power OFF delay, DIN W48xH48mm
AT8SDN Series 
Bộ đặt thời gian Sao-Tam giác DIN W48xH48mm
ATE Series 
Bộ đặt thời gian Solid-State ON Delay DIN W48xH48mm
ATS Series 
Lựa chọn dải rộng nguồn cấp và cài đặt thời gian, tất cả trong một thiết kế nhỏ gọn